Relatii de munca

Cod: MRU5 (Relatii de Munca)

Durata curs: 5 zile

Grup tinta: manageri departamente resurse umane, inspectori resurse umane

Obiectivele cursului: implementarea directa in raporturile cu angajatii a drepturilor si obligatiilor ce decurg din incheierea contractului individual de munca; intelegerea principiilor de drept ce stau la baza incheierii contractului individual de munca; negocierea la incheierea contractului individual de munca; salarizare; regulament intern; contract colectiv de munca

Tematica cursului de relatii de munca: contract individual de munca - incheiere, modificare, suspendare, incetare; principii de drept; forme ale contractului individual de munca; timpul de munca si timpul de odihna; salarizare; regulament intern; contract colectiv de munca; totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modalitate de efectuare a controlului aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca si jurisdictia muncii - aplicatie

Forme de evaluare: testare finala 

Lector: Dr. Liliana HAGICALIL

Curs programat pentru

Momentan nu sunt programari pentru acest curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.326.77.36; 031.420.96.43

FAX: 021.326.77.35

EMAIL: office@intratest.ro

 

srac9100  srac14001  iqnet