Inspector resurse umane - Autorizat ANC

Cod: IRU (Inspector Resurse Umane)

Durata curs: 5 zile (40 de ore)

Locatie: Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi

Grup tinta: Angajati cu atributii concrete in intocmirea documentelor de personal  ||  Contabili care presteaza servicii de completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor  ||  Societati comerciale care presteaza servicii de administrare personal.

Obiective: cunoasterea legislatiei specifice: Codul Muncii si legislatia secundara; indeplinirea atributiilor de Inspector Resurse Umane; intocmirea documentelor interne, a documentelor solicitate de angajati si a raportarilor catre institutii si autoritati; dobandirea competentelor necesare gestionarii registrului general de evidenta a salariatilor precum si a dosarelor de personal, conform HG 500/2011; cunoasterea procedurii de transmitere a registrului general de evident a salariatilor conform Ordin 1918/2011.

Tematica curs:

! NOU ! - modificarile Codului Muncii conform legii 40/2011

! NOU ! - versiunea noua a REVISAL conform HG 500/2011 (prezentarea aplicatiei informatice Revisal 5.0.6.)

Unitati de competenta specifice pentru Inspector Resurse Umane (conform standard ocupational nr. R36 – COR 333304): intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului; organizarea recrutarii si selecţiei personalului; intocmirea dosarului de pensionare; intocmirea statului de plata pentru personalul incadrat; intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat.

Forme de evaluare ale cursului de inspector resurse umane: testare finala ANC (proba scrisa, proba orala, proba practica - completare fisa de post).

Mentiuni speciale: curs autorizat ANC (cod COR 333304), recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstince si Ministerul Educatiei Naţionale (vedeti autorizatie si model certificat de absolvire).

Lector: soc. si ec. Paul Pacuraru - Ministrul Muncii 2007 - 2008

Curs programat pentru

Bucuresti

2019


Inscrie-te la un curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.326.77.36; 031.420.96.43

FAX: 021.326.77.35

EMAIL: office@intratest.ro

 

srac9100  srac14001  iqnet