SERVICII Revisal si SSM

SC INTRATEST SA ofera servicii externalizate de administrare personal, securitate in munca si consultanta in domeniul situatiilor de urgenta.

           

Serviciile noastre, atat in domeniul relatiilor de munca, cat si in domeniul securitatii muncii sunt o garantie de protectie pentru angajatori si angajati. Ele va asigura respectarea celor mai importante acte normative in domeniu, respectiv:

 • Codul Muncii – Legea 53/2003 modificata si completata de Legea 40/2011
 • Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca
 • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

 

Avantajele evidente pentru dumneavoastra ale externalizarii serviciilor sunt:

 1. Reducerea costurilor directe si indirecte!
 2. Cresterea calitatii serviciilor!
 3. Concentrarea resurselor interne pe dezvoltare!

  

Specialistii din cadrul Intratest, cu experienta in Ministerul Muncii si Inspectia Muncii,  coordonati de domnul Paul Pacuraru – ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in perioada 2007-2008, va ofera solutii adecvate privind administrarea personalului si securitatea si sanatatea in munca indiferent de sectorul de activitate:

 1. Administrare personal.
 2. Securitate si sanatate in munca .
 3. Servicii de consultanta psi.

 

Pentru realizarea serviciilor de sanatate si securitate in munca, societatea este abilitata prin Certificat de abilitare nr. 0319/PS din 15.06.2011, iar pentru consultanta in domeniul situatiilor de urgenta societatea dispune de personal de specialitate care detine Certificat de cadru tehnic PSI si prevede pompier specialist aferent activitatilor codului CAEN 8425

 

 1. Servicii de administrare personal in baza Codului Muncii modificat si completat cu Legea nr. 40/2011 si HG 500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor
 2. Intocmirea si inregistrarea contractelor individuale de munca in sistemul electronic ReGES/Revisal;
 3. Intocmirea si inregistrarea actelor aditionale de modificare a contractelor individuale de munca in sistemul electronic ReGES/Revisal;
 4. Intocmirea deciziilor de incetare/ suspendare a activitatii si inregistrarea acestora in sistemul electronic ReGES/ Revisal;
 5. Mentinerea la zi a tuturor datelor de evidenta a salariatilor si a datelor de evidenta a muncii;
 6. Intocmirea adeverintelor de vechime, adeverintelor de salariat, adeverintelor de salariu, adeverintelor privind deducerile personale, adeverinte privind stagiul de cotizare si orice alte adeverinte solicitate de catre angajati;
 7. Intocmirea dosarelor de pensionare pentru limita de vârsta;
 8. Intocmirea dosarelor de personal conform Art. 8 HG 500/2011;
 9. Auditul dosarelor de personal;
 10. Consultanta in gestionarea procesului de evaluare profesionala a angajatilor;
 11. Consultanta in fundamentarea structurii organizatorice, intocmirea organigramei si a fiselor de post;
 12. Intocmirea Regulamentului Intern;
 13. Intocmirea Contractului Colectiv de Munca – Legea 62/2011 privind dialogul social.
 14. Reprezentarea companiei in fata organelor de control.

 

 1. Servicii de sanatate si securitate in munca in conformitate cu normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006
 2. Autorizarea functionarii din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca ( HG 1425/2006 Cap. 1 Art. 3-10).
 3. Intocmirea documentatiei si al dosarului privind evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ( HG 1425/2006 Art. 15(1) si (3) )
 4. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie (HG 1425/2006 Art. 15 si Art. 46 Anexa 7).
 5. Elaborarea de instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca in functie de specificul activitatilor si locurilor de munca (HG 1425/2006 Art. 15(3)).
 6. Stabilirea atributiilor si responsabilitatilor interne in domeniul securitatii si sanatii in munca,a criteriilor, conditiilor si numarului lucratorilor desemnati si a reprezentantilor lucratorilor cu atributii specifice (HG 1425/2006 Art. 15(4), Art. 20-22, Art. 52-56).
 7. Elaborarea planului de instruire si testare a personalului la nivelul unitatii (HG 1425/2006 Art. 15 alin. 8)
 8. Elaborarea dosarului privind tematica de instruire introductiv generala (HG 1425/2006 Art. 83-89).
 9. Elaborarea dosarului privind tematica de instruire la locul de munca (HG 1425/2006 Art. 90-95) si tematica de instruire periodica (HG 1425/2006 Art. 96-100).
 10. Analiza zonelor cu risc ridicat si specific potrivit HG 1425/2006 Art. 101-107 si stabilirea zonelor care necesita semnalizare de sanatate si securitate in munca conform HG 971/2006.
 11. Elaborarea dosarului cu propuneri privind semnalizarea de securitate.
 12. Elaborarea dosarului de procedura pentru acordarea primului ajutor.
 13. Intocmirea dosarului cu decizii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 14. Intocmirea semestriala a Raportului de activitate conform HG 1425/2006 Anexa 10.

 

III.      Servicii de consultanta in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectie civila 

SC INTRATEST SA va ofera consultanta de specialitate in conformitate cu Legea 307/ 2006 pentru apararea impotriva incendiilor si ale Legii nr. 481/2004 privind protectia civila si ale actelor normative subsecvente acestora, pentru organizarea si desfasurarea urmatoarele activitati:

 1. Stabilirea si dimensionarea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 2. Elaborarea actelor de autoritate (decizii, dispozitii, hotarari, etc.) prin care se stabilesc responsabilitatile pe linia apararii impotriva incendiilor;
 3. Organizarea impotriva incendiilor la locurile de munca

ProPlanificarea si efectuarea de controale periodice in scopul depistarii si inlaturarii starilor de pericol care pot favoriza aparitia incendiilor;

 1. Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor si inaintarea de propuneri pentru imbunatatirea acestei activitati;
 2. Elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate de instruire pentru fiecare loc de munca;
 3. Efectuare instructaj introductiv general;
 4. Supraveghere la efectuarea instructajului specific locului de munca;
 5. Supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
 6. Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
 7. Emiterea de decizii/ autorizatii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI): responsabilitati, lucrul cu foc deschis, etc.;
 8. Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii pentru prevenirea situatiilor de urgenta cu prilejul controalelor;
 9. Exercitii practice cu angajatii, pentru punerea in aplicare a planului de interventie (utilizarea stingatoarelor, exercitii de evacuare, etc. ).

 

In situatia in care sunteti interesati de serviciile noastre,pe linie de securitate si sanatate in munca, va rugam sa ne contactati completand in prealabil si chestionarul disponibil AICI.

Curs programat pentru

Momentan nu sunt programari pentru acest curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.555.38.03; 0725.33.88.02

EMAIL: office[at]intratest.ro

 

tuv9001