Tehnologia informatiei (IT)

Cursuri in domeniul IT


Proiectarea paginilor WEB

Cod: IT5

Durata curs: 10 zile

Grup tinta: personalul care se ocupa cu proiectarea, implementarea si actualizarea de site-uri web 

Obiective: cursantii vor fi capabili sa proiecteze si sa realizeze un site web folosind HTML, XHTML, DHTML, JavaScript, VBScript

Marketing pe Web

Cod: IT9

Durata curs: 5 zile (intensiv)

Grup tinta: salariati ai departamentelor de marketing, comunicare si relatii publice, manageri de diferite niveluri ierarhice

Obiective: formarea personalului pentru o utilizare mai eficienta a potentialului Internetului in vederea promovarii imaginii si a produselor

Folosirea generala a calculatorului

Cod: IT11

Durata curs: 10 zile

Grup tinta: utilizatorii de calculatoare care folosesc Microsoft Office in munca de birou

Obiective: insusirea notiunilor de baza ale calculatorului, tehnologia informatiilor, sisteme de operare, lucrul cu internetul, alte programe

Tehnoredactare computerizata cu Microsoft Word

Cod: IT12

Durata cursul: 5 zile

Grup tinta: personal care utilizeaza calculatorul

Obiective: cursul isi propune invatarea si sistematizarea cunostintelor de editare text si optimizarea activitatii de lucru pentru utilizatorii care lucreaza in mod curent cu PC-ul (tehnoredactare/munca birou tip [secretariat] / [asistent])

Cursuri viitoare

Inscrie-te la un curs

Cautare