Marketing, relatii publice si comunicare

Marketing, relatii publice si comunicare


Tehnici de persuasiune

Cod: MK3

Durata curs: 7 zile

Grup tinta: specialisti cu functii decizionale, experti si/sau aspiranti la posturi de conducere etc.

Obiective: transmiterea de cunostinte specializate si formarea deprinderilor de a fi persuasiv

Abilitati de lucru in echipa

Cod: MK5

Durata curs: 3 zile

Grup tinta: manageri si personal implicat in coordonarea diferitelor echipe

Tematica curs: echipa, grup, multime; formulare scopuri si obiective; teorii asupra lucrului in echipa eficient; roluri in echipa; sedinte eficiente in echipa

Marketing si management

Cod: MK9

Durata curs: 5 zile

Grup tinta: personal angajat in compartimentele de marketing, relatii publice, comunicare, contracte, alti manageri implicati direct sau indirect in activitatea de marketing a societatii

Obiective: cursantii vor fi capabili sa identifice si sa analizeze piata, sa evalueze produsele concurente si sa se pozitioneze pe piata, sa aplice mixul de marketing si sa recunoasca cele mai noi forme de marketing (on-line, telemarketing, etc.)

Cursuri viitoare

Inscrie-te la un curs

Cautare