Proiecte în derulare


Vreau afacerea mea!

Axa prioritară 6: „Educație și competențe”

Componenta 1: „Innotech Student”

Obiectiv specific.6.13.: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”

Titlul proiectului: „Vreau afacerea mea” 

Cod proiect: 142022

 

Antreprenor la start!

INTRATEST S.A., în calitate de Lider de parteneriat, implementează împreună cu Asociația Junior Chamber-Jeune Chambre Economique Oltenia– JC-JCE Oltenia, în calitate de Partener 1 si FORMARE MANAGERIALA IN TURISM-F.M.T. SRL, în calitate de Partener 2,  începând cu data de 30.12.2021 proiectul “Antreprenor la start!”, ID MySMIS 141023.

Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe. Obiectiv specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

ACTIVE- Accelerarea capacitatii tinerilor de implicare in viata economica

Axa prioritară 1: Locuri de muncă pentru tineri
Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”
Obiectiv specific.1.1.: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 -...

Start CNC IASI

SC INTRATEST SA implementeaza proiectul „Centrul de servicii integrate de dezvoltare profesionala START CNC IASI” - POCU/726/6/12/136204, proiectul se desfasoara in in regiunile Nord-Est si Sud-Est, pe o perioada de 24 luni calendaristice.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea accesului si participarii la programele de formare profesionala continua pentru 651 de angajati prin infiintarea unui centru de servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru ocupatia operator masini unelte cu comanda numerica (operator CNC).

Proiectul contribuie la dezvoltarea resurselor umane prin promovarea investitiei constante in individ pe parcursul intregii vieti si a formarii profesionale de calitate.

START CNC TIMIS

In perioada 18 martie 2021 – 17 martie 2023 SC INTRATEST SA implementează proiectul POCU ”Centrul de servicii integrate de dezvoltare profesională START CNC TIMISOARA”- ID PROIECT 136143, prin intermediul căruia sunt furnizate cursuri GRATUITE de inițiere in ocupația de OPERATOR CNC pentru angajații din județul Timiș, precum si servicii de orientare profesionala, tutorat si informare cu privire la importanta FPC.


 

 

Cursuri viitoare

Inscrie-te la un curs

Cautare