Diverse

Cursuri diverse


Energia si problemele actuale ale mediului rural

Cod: DV2

Durata curs: 5 zile

Grup tinta: responsabili energetici din consiliile locale, primarii rurale, din Ministerul Agriculturii  

Tematica curs: energia pentru lumea rurala; energetica agrosistemelor; cai de imbunatatire a bilantului energetic in cultura plantelor; utilizarea surselor si resurselor locale; locuinte rurale cu consum redus de energie

Leadership

Cod: LED

Durata curs: 5 zile

Grup tinta: persoane implicate in management si leadership, responsabile cu procesul decizional

Tematica curs: Leader-ul si leadership-ul – definitii; leadership-ul ca proces; abordari actuale ale leadership-ului, dinamica si  rolurile membrilor unui grup; leadership vs. management; ce este si ce nu este leadership-ul; actiunile leaderilor; competentele unui leader; mituri cu privire la leadership; comunicarea si limbajul trupului; principii de eficienta in leadership; leadership si motivatie; leadership-ul si luarea deciziilor; importanta leadership-ului; viziunea în leadership

Cursuri viitoare

Inscrie-te la un curs

Cautare