PROIECTE INTRATEST CU FINANȚARE EUROPEANĂ 

 

Proiecte finalizate:

  

1. Sunt OKupat - masuri personalizate si integrate pentru cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, a persoanelor din mediul rural si a cetatenilor romani apartinand minoritatii roma de pe teritoriul ITI Delta Dunarii” - POCU/410/3/14/125759 - pagina proiect "Sunt OKupat"

SC INTRATEST SA implementeaza proiectul „Sunt OKupat - masuri personalizate si integrate pentru cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, a persoanelor din mediul rural si a cetatenilor romani apartinand minoritatii roma de pe teritoriul ITI Delta Dunarii” - POCU/410/3/14/125759, proiectul urmand a se desfasura pe o perioada de 18 luni calendaristice, respectiv 15.02.2019 – 14.08.2020.

Proiectul este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 3. „Locuri de munca pentru toti”.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 3.201.774,54 lei din care finantare nerambursabila este in suma maxima de 3.041.685,53lei.

Proiectul se deruleaza pe teritoriul ITI Delta Dunarii si este implementat si finantat din alocarile financiare aferente mecanismului ITI Delta Dunarii dedicat finantarii obiectivelor Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii - SIDDDD. Anunt proiect: Anunt Lansare Proiect ITI

 

2. EUROCOMUNĂ - DEZVOLTARE COMUNITARĂ PRIN MĂSURI INTEGRATE ÎN COMUNA VALEA CIORII, JUDEŢUL IALOMIŢA –ID 102548

Proiectul se incadreaza in AXA PRIORITARA 4 (Incluziunea sociala si combaterea saraciei), OBIECTIVUL TEMATIC 9 (Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari), PRIORITATEA DE INVESTII 9.ii (Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii), OBIECTIVUL SPECIFIC 4.2. (Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate non roma, prin implementarea de masuri integrate).

Obiectiul general al proiectului este reducerea cu 655 a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata non roma din Comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita prin masuri integrate clasate in 3 mari componente: educatie, ocupare, cresterea calitatii vietii si utilizand tehnici / mecanisme de inovare si animare sociala. Rezultatul asteptat al proiectului este numarul redus cu 655 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata non roma din Comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita.

In urma analizei si a identificarii GT, a rezultat un numar de 655 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala care au nevoie urgenta de interventii complexe pentru iesirea din situatia disperata in care se afla. Cele 655 de persoane apartin unui numar de 240 de gospodarii. Proiectul prevede interventii in trei directii concrete: educatie, ocupare, cresterea calitatii vietii. Cele trei directii corespund masurilor integrate prevazute in ghid si vor fi completate de activitati de inovare si animare sociala in vederea asigurarii atingerii rezultatului asumat de reducere cu 655 a numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata non roma din Comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita.

 

3.  ALBA IULIA 360 – ID 101639

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome din Municipiul Alba Iulia prin implementarea de masuri integrate adresate acestora in acord cu principiile promovarii incluziunii sociale, combaterii saraciei si a oricarei forme de discriminare.

Acest obiectiv se va realiza prin activitati integrate de crestere a accesului si a participarii la educatie, sprijin pentru accesul si mentinerea pe piata muncii, sustinerea antreprenoriatului, furnizarea de servicii medico-sociale, imbunatatirea conditiilor de locuit, asistenta jurdica pentru reglementarea actelor de identitate si/sau proprietate si se adreseaza membrilor comunitatilor marginalizate, in numar de 560 de persoane, dintre care mai mult de jumatate apartin minoritatii rome. Astfel, se vor asigura actiuni poli-sectoriale coerente si armonizate atat la nivel de individ, cat si la nivelul comunitatiilor marginalizate in care acestia traiesc, actiuni integrate care vor creste nivelul competentelor de munca si profesionale, vor dezvolta abilitatile antreprenoriale, vor ameliora confortul locativ, vor imbunatati starea de sanatate si vor reglementa situatia juridica a acestei categorii de populatie din cele 5 comunitati marginalizate din municipiul Alba Iulia.

 

4. AS NV - Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest – ID 106237

OBIECTIVUL GENERAL: Sustinerea antreprenoriatului sustenabil și crearea de locuri de munca durabile prin intreprinderi cu profil non-agricol, în zona urbana din regiunea de NV a Romaniei.

Proiectul propus va fi implementat in toate cele 6 judete ale Regiunii de Nord-Vest, iar grupul tinta va fi format din persoane fizice care au resedinta / domiciliul in regiunea Nord-Vest (judetele Bihor,

Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare), si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • au capacitatea legala de a înfiinta o companie;
 • intentioneaza sa înfiinteze o afacere nonagricola în mediul urban, în regiunea Nord-Vest;
 • prin ideea de afaceri pe care doresc sa o puna în practica vor crea cel putin 2 noi locuri de munca.

Prin implementarea tuturor activitatilor proiectului (directe si indirecte, inclsuiv cele de management), se va asigura indeplinirea indicatorilor de rezultat si de realizare imediata asumati prin proiect si anume:

 • Persoane care beneficiază de sprijin, din care: șomeri & inactivi /angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă – 360 persoane (indicator de realizare);
 • Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului – 132 locuri de munca (indicator de rezultat)
 • IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului – 66 IMM-uri (indicator de rezultat).

 

5. EU-SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX„ –ID 112479

Obiectivul general al proiectului il reprezinta promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari prin sustinerea, de catre parteneriatul creat, a activitatilor orientate catre integrarea socio-economica a unui numar de 570 de persoane din comunitatea marginalizata din orasul Targoviste intr-o perioada de 36 luni.

Activitatile care sustin indeplinirea acestui obiectiv sunt realizate prin interventii in domenii sociale relevante cum ar fi: educatie, ocupare, servicii sociale si socio-medicale, locuire si informarea membrilor comunitatii cu privire la drepturile lor sociale si cetatenesti.

Obiectivul general al proiectului pentru grupul tinta format din 570 de persoane va beneficia de urmatoarele activitati:

 • Sprijin pentru cresterea accesului participarii la educatia timpurie (nivel prescolar – 40 de copii cu varsta intre 3 si 6 ani); Servicii de informare si consiliere-parinti si copii (136 de copii si 272 parinti/tutori consiliati); Activitati extrascolare (136 de copii vor beneficia de activitati extrascolare educative); 136 de copii apartinand grupului tinta care vor beneficia de masuri de acompaniere (acordarea pachete cu haine, incaltaminte, carti, rechizite scolare). 48 de copii vor participa la excursiile ce vor fi organizate in cadrul programului SDS si 40 dintre ei vor fi selectati, in fuctie de rezultatele scolare obtinute in decursul anului pentru participarea la cele 2 tabere ce vor fi organizate.La fiecare tabara vor participa cate 20 de elevi;
 • Sprijin pentru accesul pe piata muncii - 350 persoane vor beneficia de servicii de informare, consiliere formare profesionala si mediere;
 • Cresterea gradului de ocupare la nivelul comunitatii marginalizate prin insertia pe piata muncii a 106 persoane apartinand grupului tinta;
 • Sustinerea antreprenoriatului – 28 de planuri de afaceri vor fi selectate pentru acordarea de micro-granturi; 100 de persoane participa la cursurile de Competente Antreprenoriale si Competente Informatice
 • Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii socio-medicale pentru 570 de persoane
 • Activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit Beneficiarii acestor servicii vor fi stabiliti conform analizei individuale ale celor 194 de gospodarii selectate. Vor beneficia de un serviciu de executie lucrari construtii
 • Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte. 150 de persoane vor beneficia de consiliere juridica pentru intrarea in legalitate si in vederea intocmirii dosarelor pentru obtinerea ajutoarelor sociale
 • 240 de persoane vor beneficia de campanii de promovare a egalitatii de sanse, combaterea discriminarii, dezvoltare durabila, protectia mediului inconjurator

  

6. GAL Sector 3 - "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală" – ID 112085

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica/23 August, Sector 3, București prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală și identificarea listei indicative de intervenții pentru o dezvoltare comunitară integrată.

Proiectul vizează creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica/23 August, Sector 3, București, prin intervenții integrate, care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a comunității din care fac parte, la creșterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire profesională și ameliorarea stării de sărăcie.

 

7. "IMPULS – Economia socială, un vector în integrarea tinerilor din centrele de copii pe piața muncii !" (DMI 6.1). Proiectul se derulează în regiunea București-Ilfov în perioada dec. 2014 - dec. 2015. Obiectivul general este Sprijinirea incluziunii sociale și integrarea pe piața muncii a 10 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului din București-Ilfov prin promovarea principiilor economiei sociale și înființarea unei structuri a economiei sociale (SES). Beneficiarul este Intratest SA. Site-ul proiectului: proiect-impuls.ro 

 

8. “ROST – Rute de ocupare de la sat la oraș“ (DMI 5.2). Proiectul se derulează în regiunile Nord-Est, Vest și București-Ilfov în perioada mar. 2014 – oct. 2015. Obiectivul general este creșterea șanselor de integrare durabilă pe piața muncii a unui număr de 900 de persoane neocupate din mediul rural. Beneficiarul este Vlanda Company, în parteneriat cu Intratest SA și Primăria Comunei Grumăzești (jud. Neamț). Site-ul proiectului: rost.info.ro

 

9. “PREOCUPARE – Programe integrate pentru o șansă de ocupare” (DMI 5.1). Proiectul se derulează în Regiunile Nord-Est, Vest și București-Ilfov în perioada mar. 2014 – oct. 2015. Obiectivul general este ca 1125 de persoane de persoane neocupate din mediile urban și rural să dobândească competențe profesionale și atitudinale care să le ajute să-și găsească un loc de muncă. Beneficiarul este Vlanda Company, în parteneriat cu Intratest SA. Site-ul proiectului: preocupare.ro

 

10. “Calificare și competențe antreprenoriale în mediul rural“ (DMI 5.2). Proiectul se derulează în regiunile Vest și Sud-Vest în perioada feb. 2015 – dec.2015. Obiectivul general este furnizarea unui program complex și integrat de consiliere și formare profesională pentru șomerii din zonele foste industrializate. Beneficiarul este Intratest SA în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriașilor din România 1903 Filiala Dolj, Regio Oltenia Consulting SRL Craiova și Asociația Pro Training Group.

 

11. “PHOENIX - Programe integrate de ocupare” (DMI 5.1). Proiectul se derulează în regiunile Nord-Est, Sud-Est și Bucureşti-Ilfov în perioada feb. 2015 – dec.2015. Obiectivul general este îmbunătățirea capacității de ocupare a 560 de persoane șomere de lungă durată și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din zone foste industrializate. Beneficiarul este Vlanda Company în parteneriat cu Intratest SA

 

12. “Și la sate oamenii vor să învețe” (DMI 5.2). Proiectul s-a derulat în jud. Vâlcea în perioada ian. 2012 – dec. 2013. Obiectivul general a fost creșterea șanselor de ocupare a persoanelor din mediul rural implicate în agricultura de subzistență pe baza unor măsuri active de ocupare.“Și la sate oamenii vor să învețe” (DMI 5.2). Proiectul s-a derulat în jud. Vâlcea în perioada ian. 2012 – dec. 2013. Obiectivul general a fost creșterea șanselor de ocupare a persoanelor din mediul rural implicate în agricultura de subzistență pe baza unor măsuri active de ocupare.

Membrii grupului țintă:

au dobândit abilități în căutarea unui loc de muncă;
au fost ajutați să acceseze locurile de muncă disponibile pe piață;
au fost informați cu privire la riscurile și neajunsurile muncii fără forme legale;
o parte au dobândit competențe în desfășurarea unei activități pe cont propriu.

Proiectul a fost derulat de Intratest SA în calitate de beneficiar în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea. 

Cursuri viitoare

Inscrie-te la un curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.555.38.03; 0725.33.88.02

EMAIL: office[at]intratest.ro

 

tuv9001 

 

Newsletter