Gestiune si analiza financiara

Gestiune si analiza financiara


Audit intern

Cod: EC1

Durata curs: 7 zile

Grup tinta: specialisti cu functii decizionale, experti si/sau aspiranti la posturi de auditori interni 

Obiective: transmiterea de cunostinte specializate si formarea deprinderilor privind exercitarea profesiei de auditor intern

Controlul intern

Cod: EC2

Durata curs: 5 zile

Grup tinta: personal din departamentele financiar-contabile si de audit ale companiilor, precum si manageri

Cursuri viitoare

Inscrie-te la un curs

Cautare