Managementul securitatii firmei

Cod: MG2 (Managementul Securitatii Firmei)

Durata curs: 20 zile (varianta extinsa) / 5 zile (intensiv)

Grup tinta: sefii structurilor de securitate, manageri cu atributii pe linia securitatii, salariati implicati in structurile de securitate

Obiectivele cursului: la sfarsitul cursului toti cursantii vor cunoaste:

- ansamblul masurilor sistematice si coerente adoptate pentru protejarea intereselor firmei, in contextul legal in vigoare;

- ansamblul masurilor sistematice si coerente adoptate pentru impiedicarea accesului neautorizat, in spatii anume delimitate sau identificarea unor asemenea tentative reusite;

- ansamblul masurilor sistematice si coerente adoptate pentru prevenirea pierderii, deteriorarii, distrugerii ori divulgarii unor informatii, precum si recuperarea acestora, in cazul in care aceste evenimente s-au produs;

- ansamblul masurilor sistematice si coerente adoptate pentru prevenirea afectarii securitatii firmei, ca urmare a actiunii personalului acesteia. 

Tematica cursului de Managementul Securitatii Firmei: 

I. introducere in managementul securitatii firmei - locul si rolul securitatii in activitatea firmei - functia de securitate, responsabilitatile pe linie de securitate ale managerului firmei; sistemul securitatii firmei; sistemul de reglementari aplicabile securitatii firmei; relatiile cu autoritatile de stat; managementul riscurilor de securitate;  mediul de securitate al firmei; planificarea si organizarea securitatii; controlul masurilor de securitate; auditul si acreditarile de securitate; organizatii de sprijin; evidenta si raportarea incidentelor; accesul la informatii protejate; reactia la evenimente exceptionale; educatia de securitate; planul general de securitate;

II. managementul securitatii fizice - A. Introducere in managementul securitatii fizice (sistemul de securitate fizica; cerinte pentru sistemul de securitate fizica; subsistemele de securitate fizica; politici de securitate fizica; reglementari aplicabile pentru securitatea fizica; standarde tehnice de securitate fizica; certificarea sistemelor si echipamentelor de securitate fizica; managementul riscurilor pentru securitatea fizica; securitatea personalului si familiilor acestora); B. Masuri de securitate fizica (apararea perimetrala; zone de securitate; bariere fizice; iluminatul de securitate; accesul persoanelor; accesul la interventii in situatii deosebite; personalul de intretinere; accesul in incaperi; incaperi cu destinatie speciala; containere si incuietori; gestiunea cheilor si protectia codurilor de acces; personalul de paza; zo

Lector: Prof. univ. dr. Jean Gavrila

Curs programat pentru

Momentan nu sunt programari pentru acest curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.326.77.36; 031.420.96.43

FAX: 021.326.77.35

EMAIL: office@intratest.ro

 

tuv9001