Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - Autorizat ANC

Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - Autorizat ANC

Cod: PSI (Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - Autorizat ANC)

Durata cursului: 136 h (20 zile)

Locatie: Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi, on line

Grup tinta: cadre tehnice cu rol in prevenirea si stingerea incendiilor, servanti pompieri, manageri, salariati responsabili cu PSI

Obiective: cursantii vor fi in masura sa evalueze starea la un moment dat privind sistemul legislativ in domeniul prevenirii/stingerii incendiilor, conceptele juridice si tehnice si sa le aplice la locul de munca

Descriere: cursul va ajuta sa intelegeti si sa aplicati cadrul legal:Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor. La finalul cursului, absolventul va poseda cunostinte generale despre apararea impotriva incendiilor si va fi capabil sa intocmeasca lucrari de o complexitate ridicata. De asemenea cursantul va fi capabil sa comunice eficient la locul de munca folosind terminologia de specialitate, sa identifice sarcinile de efectuat, cerintele legate de acestea si sa planifice activitatile curente, fapt ce va usura integrarea lui in cerintele postului.

Tematica cursului: Fenomenul de ardere; limitarea propagarii fumului prin elementele de constructie; clase de periculozitate ale materialelor si substantelor; instalatii de protectie impotriva incendiilor; imprejurarile determinante care pot favoriza initierea, dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu; echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor; permisul de lucru cu focul deschis; categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu; norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea instalatiilor si constructiilor; prevederi ale reglementarilor tehnice; obligatiile salariatilor privind apararea impotriva incendiilor; incalcarea dispozitiilor legale privind apărarea impotriva incendiilor; sanctionarea contraventionala; actele de autoritate priind apararea impotriva incendiilor emise de consiliul local; etc.

Mentiuni speciale: cursul este avizat de INSPECTORATUL GENERAL AL SITUATIILOR DE URGENTA si este autorizat ANC (Vedeti autorizatie si model certificat de absolvire). Cursul respecta programa cadru elaborata de IGSU.

Forme de evaluare pentru cursul de cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - Autorizat ANC: testare ANC

Lector curs: ing. Liviu Sorescu; ing. Opris Mirel

Curs programat pentru

Bucuresti

IUNIE 2024


Iasi

IUNIE 2024


Cluj-Napoca

IUNIE 2024


Timisoara

IUNIE 2024


Inscrie-te la un curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.555.38.03; 0725.33.88.02

EMAIL: office[at]intratest.ro

 

tuv9001