Operator calculator electronic si retele - Autorizat ANC

Operator calculator electronic si retele - Autorizat ANC

Cod: IT22 (Operator calculator electronic si retele - Autorizat ANC)

Durata cursului: 60 de ore.

Grup tinta: persoane care au nevoie de utilizarea calculatorului in activitatea lor si doresc sa invete sa-l foloseasca in mod corect si eficient.

Obiective: invatarea si sistematizarea cunostintelor de editare text cu Microsoft Word si optimizarea activitatii de lucru pentru utilizatorii care lucreaza curent cu PC-ul; utilizarea Microsoft Excel pentru rezolvarea problemelor de calcul tabelar; utilizarea serviciilor Internet; utilizarea Microsoft Access pentru rezolvarea problemelor de gestiune si pregatirea administratorilor de retele.

Tematica cursului: tehnici si metode de proiectare a bazelor de date relationale; crearea, dezvoltarea si exploatarea bazelor de date folosind Microsoft Access si Visual FoxPro; tehnici de lucru cu Microsoft Word; crearea si utilizarea documentelor Word; tehnici si metode de lucru cu produse de calcul tabelar; crearea si utilizarea de tabele de date in Excel; tehnici de organizare si functionare a retelei Internet; utilizarea serviciilor oferite de Internet; utilizarea Outlook Express; tehnici de organizare si configurare a retelelor de calculatoare.

Forme de evaluare pentru cursul de operator calculator electronic si retele - Autorizat ANC: testare finala ANC.

Mentiuni speciale: curs autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, ce se finalizeaza cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familie, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si Ministerul Educatiei Nationale (vedeti autorizatie si model certificat de absolvire)

Lector curs: Alessandra Olteanu

Curs programat pentru

Bucuresti

2021


Cluj-Napoca

2021


Timisoara

2021


Inscrie-te la un curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.555.38.03; 0725.33.88.02

EMAIL: office[at]intratest.ro

 

tuv9001