Expert achizitii publice / Curs ANC

Expert achizitii publice / Curs ANC

Cod: EAP (Expert Achizitii Publice)

Durata cursului: 6 zile (36 / 48 ore)

Locatie: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi

Grup tinta: angajati din departamentele de achizitii publice, vanzari, juridic, financiar, investitii, tehnic; membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse si servicii.

Obiective: aprofundarea cunostintelor teoretice si practice in vederea cresterii gradului de perfectionare al expertilor in achizitii publice

Tematica cursului: introducere şi principii generale; tipuri de contracte de achizitii publice; autoritati contractante, domeniile de aplicare si exceptii; calendarul achizitiilor publice şi programul anual de achizitii publice; estimarea valorii contractelor de achizitii publice; caietul de sarcini si termene de solicitare a clarificarilor; reguli de participare la procedura de atribuire; publicarea anunturilor: de intentie, de participare si de atribuire; reguli speciale de transparenta, de comunicare şi transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese; licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv; negocierea cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare; cererea de oferta; concursul de solutii; sistemul electronic de achizitii publice (site-ul www.e-licitatie.ro); atribuirea contractelor de achizitii publice, oferte alternative, subcontractanti; criterii de calificare si selectie: situatia financiara a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica, standarde de asigurare a calitatii, criteriul de atribuire a contractelor de achizitii publice; stabilirea ofertei castigatoare si informarea candidatilor; incheierea contractelor de achizitie publica; anularea aplicarii procedurii de atribuire; contractele de concesiune si contractele sectoriale in activitati relevante; solutionarea contestatiilor; Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cai de atac impotriva deciziilor C.N.S.C.; solutionarea litigiilor in instanta; contraventii si sanctiuni

Mentiuni speciale: cursul de expert achizitii publice este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, ce se finalizeaza cu certificat de absolvire recunoscut deMinisterul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstince si Ministerul Educatiei Naţionale (vedeti autorizatie si model certificat de absolvire).

Forme de evaluare pentru cursul de expert achizitii publice: testare ANC. 

Lector: jr. Anca Dobre, jr. Sorin Manole

Curs programat pentru

Bucuresti

25.03.2024-03.04.2024


Cluj-Napoca

25.03.2024-03.04.2024


Timisoara

25.03.2024-03.04.2024


Inscrie-te la un curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.555.38.03; 0725.33.88.02

EMAIL: office[at]intratest.ro

 

tuv9001