Agent de securitate / curs ANC

Agent de securitate / curs ANC

Durata cursului: 360 ore, (2,5 luni) conform programei de pregatire aprobate de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), din care:

  • durata totală a pregătirii teoretice de specialitate: 60 de ore;
  • durata totală a pregătirii practice : 300 de ore.

Locatie: Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca, Galati, Iasi, on line

Grup tinta: Cursul se adresează tuturor celor interesati să-si dezvolte competentele necesare pentru calificarea „Agentului de securitate”, precum si firmelor de paza care doresc sa-si califice personalul. Cursul este obigatoriu pentru cei ce vor sa se angajeze ca agenti de securitate si obtinerea unui atestat eliberat de IGPR.

Obiectivele generale ale programului: La finalul cursului absolvenţii vor dobândi cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale: să gestioneze cu răspundere resursele materiale din dotarea postului, să completeze corect şi lizibil documentele specifice serviciului de securitate, să asigure permanent ordinea de securitate în obiectiv, să rezolve în mod legal şi profesionist, incidentele de securitate, să asigure informarea operativă a celor în drept privind ordinea de securitate în obiectiv, să aplice corect normele de securitate şi sănătate în muncă, să aplice/respecte permanent normele de protecţia mediului, să asigure menţinerea unor relaţii de muncă eficace.

Tematica cursului: Reglementări juridice specifice activităţii agentului de Securitate, Drepturile şi obligaţiile agentului de Securitate, Dotarea agentului de securitate și dreptul de folosire a mijloacelor de apărare, Mijloace tehnice de securitate folosite în serviciu, Consemne și procedee de executare a serviciului, Proceduri de rezolvare a incidentelor de securitate, Completarea documentelor specifice serviciului de securitate private, Activitatea agentului de securitate la predarea / primirea serviciului, Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă. Noţiuni de prim ajutor, Reglementări privind normele generale de protecţie a mediului, Cunoaşterea procedurilor de urgenţă şi evacuare, Comunicarea în activitatea de securitate privată

Competente dobandite in uma abolvirii cursului sunt:

- Aplicarea prevederilor legale specifice activitatii agentului de securitate
- Utilizarea mijloacelor din dotarea individuala si a echipamentelor de securitate
- Indeplinirea consemnelor si rezolvarea incidentelor de securitate
- Completarea documentelor specifice serviciului de securitate privata
- Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca
- Respectarea normelor de protectie a mediului
- Comunicarea si mentinerea relatiilor de munca in echipa

Conditii de acces/documente necesare:

Invatamant general obligatoriu (minim studii gimnaziale)- diploma studii;
Sa aiba varsta de cel putin 18 ani ;
Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei - adeverință medicală cu mențiunea “Apt pentru a
desfăşura activităţi specifice ca “Agent de Securitate”;
Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie – Cazier judiciar in original;
Carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie ( acolo unde este cazul)

Forme de evaluare pentru cursul de Agent de securitate / curs ANC: testare finala ANC (proba teoretica – test grila, proba practica). Examinul final se va sustine in prezenta comisiei desemnate de ANC si a unui reprezentat IGPR.

Mentiuni speciale: curs autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, ce se finalizeaza cu certificate de calificare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei (vedeti autorizatie si model certificat de calificare)

Lectori curs: specialisti activi, cu bogata experienta in domeniul specific programului, ce poseda performante in formarea si evaluarea competentelor profesionale a adultilor.

Curs programat pentru

Iasi

IULIE 2024


Timisoara

IULIE 2024


Cluj-Napoca

IULIE 2024


Inscrie-te la un curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.555.38.03; 0725.33.88.02

EMAIL: office[at]intratest.ro

 

tuv9001