Expert Legislatia Muncii - curs ANC

Obiectivele generale ale cursului sunt însușirea și actualizarea următoarelor competențe de către cursanți:

 • Aplicarea legislației naționale, europene și internaționale a muncii și securității sociale;
 • Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale / colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale;
 • Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă;
 • Asistarea lucrătorilor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual / colectiv de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare;
 • Reprezentarea angajatorilor / patronatelor / sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale / colective de muncă;
 • Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității;
 • Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana lucrătorului;
 • Realizarea cercetării disciplinare, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială;
 • Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor;
 • Concilierea conflictelor de muncă;
 • Acordarea de consultanță / consiliere de specialitate în legislația muncii și securității sociale;
 • Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor / patronatelor / sindicatelor în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale.

 

Cerințe speciale pentru cursați:

 1. să fie absolvenți de studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent SAU
 2. pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii

Dovada studiilor se face prin fotocopii ale actelor conform cu originalul, iar experiența se va dovedi prin CV + declarație pe propia răspundere că îndeplinește condiția de experiență minimă  / contract de muncă / contract de voluntariat / contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul / adeverințe în original.

Cursul are nu număr de 180 ore, dintre care 60 de teorie și 120 de practică, iar pe parcursul acestuia se vor discuta aspecte curente, care apar in diferite sectoare de activitate ale economiei, in conformitate cu postul de lucru al fiecarui angajat.

Curs programat pentru

Iasi

AUGUST 2022


Cluj-Napoca

AUGUST 2022


Bucuresti

AUGUST 2022


Timisoara

AUGUST 2022


Inscrie-te la un curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.555.38.03; 0725.33.88.02

EMAIL: office[at]intratest.ro

 

tuv9001