Antreprenor la start!

 

Durata de implementare: Din 30.12.2021 până în data de 29.12.2023, pe parcursul a 24 de luni.

 

Obiectivul proiectului:

sprijinirea pe parcursul a 24 de luni a dezvoltării de activități independente de către viitorii absolvenți de învățământ terțiar înmatriculați in Universitățile din Regiunile Sud-Vest si Centru, in vederea promovării unor locuri de munca durabile si a unui mediu economic regional centrat pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile

de specializare inteligenta conform SNCDI.

 

Grup țintă:

Grupul țintă vizat prim implementarea prezentului proiect include un număr de 350 de persoane, din una sau mai multe dintre categoriile de mai jos:

 • Studenți (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență.
 • Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenți doctoranzi)

Partenerii si-au propus ca dintre cele 350 persoane:

 • cel puțin 35% dintre cei 350 vizați sa fie de gen feminin, iar domiciliul acestora poate fi atât in mediul urban cat si in mediul rural, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru cât și în regiunea mai dezvoltată București Ilfov, înscriși in universități din Regiunile Sud-Vest si Centru.
 • cel puțin 36 persoane sa aibă domiciliul in mediul rural
 • cel puțin 12 persoane de etnie roma.

 

Activitățile principale:

A.1. Organizarea și derularea programe de învățare prin experiență practică, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților

A.1.1. Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, metodologia de selecție a grupului țintă și a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

A.1.2. Selectarea grupului țintă

A.1.3. Formare antreprenoriala pentru grupul țintă

A.1.4 Selecția planurilor de afacere

A.1.5 Organizarea si desfășurarea stagiilor de practica pentru antreprenorii cu PA selectat

A.1.6 Consiliere, consultanta si mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

A.1.7 Înființarea Întreprinderilor

A.2. Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri

A.2.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

A.2.2 Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate

A.3. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului

A.3.1. Monitorizarea funcționarii afacerilor dezvoltate in perioada de sustenabilitate

A.4. Management de proiect

A.5. Activitatea transversala de suport pentru Managerul de proiect

 

Proiectul își asuma un număr de 350 persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă, din care min. 12 persoane de etnie roma si min. 36 persoane cu domiciliul in mediul rural. In plus, proiectul va contribui direct la atingerea următorilor indicatori asumați de România prin POCU:

 1. 26 cursanți/ studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant;
 2. 39 locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de IMM-uri la 6 luni după terminarea sprijinului.

 

In cadrul proiectului, 26 de antreprenori urmează sa beneficieze de subvenții 100% nerambursabile astfel:

 • 2 subvenții pentru entități nou înființate care prevăd in Planul de afaceri crearea a 5 locuri de munca, fiecare subvenție de max. 100.000 euro/Plan de afaceri, respectiv 484350 lei /Plan de afaceri;
 • 2 subvenții pentru entități nou înființate care prevăd in Planul de afaceri crearea a 4 locuri de munca, fiecare subvenție de max. 80.000 euro/Plan de afaceri, respectiv 387480 lei/Plan de afaceri;
 • 3 subvenții pentru entități nou înființate care prevăd in Planul de afaceri crearea a 3 locuri de munca, fiecare subvenție de max. 60.000 euro/Plan de afaceri, respectiv 290610 lei/Plan de afaceri;
 • 19 subvenții pentru entități nou înființate care prevăd in Planul de afaceri crearea a 2 locuri de munca, fiecare subvenție de max. 40.000 euro/Plan de afaceri, respectiv 193740 lei/Plan de afaceri;

 

 

Bugetul proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 9.683.403,48 lei, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 9.565.134,37 lei, echivalentă cu 98,78 % din valoarea eligibilă aprobată. Minimum 65% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea afacerilor (cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis), iar INTRATEST S.A., în calitate de Lider de parteneriat, împreună cu Asociația Junior Chamber-Jeune Chambre Economique Oltenia– JC-JCE Oltenia, în calitate de Partener 1 si FORMARE MANAGERIALA IN TURISM-F.M.T. SRL, în calitate de Partener 2 vor contribui cu 118.269,11 lei. ID MySMIS: 141023

 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

 

Persoana de contact proiect:

Manager de proiect, Paul Pacuraru

office@intratest.ro, tel: 0722.320.818

Curs programat pentru

Momentan nu sunt programari pentru acest curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.555.38.03; 0725.33.88.02

EMAIL: office[at]intratest.ro

 

tuv9001