Vreau afacerea mea!

 

SC INTRATEST SA, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu data de 22.12.2021, proiectul “Vreau afacerea mea!” ID MySMIS: 142022, în baza contractului de finanțare POCU/829/6/13/142022.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6: „Educație și competențe”, Componenta 1: „Innotech Student”, Obiectiv specific 6.13.: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Proiectul va fi implementat pe o durată de 24 luni, respectiv 22.12.2021 – 21.12.2023 și are o valoare totală eligibilă de 8.458.805,55 lei, împărțită astfel:

 •  Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 7.069.270,17 lei 
 •  Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.247.518,15 lei
 •  Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului: 142.017,23 lei.

 

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea accesului și participării la programele de formare antreprenorială pentru studenții din regiunea Sud-Vest Oltenia care să le faciliteze inserția pe piața muncii cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Strategia Națională pentru Competitivitate) și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare).

Grupul țintă care va participa la programele proiectului “Vreau afacerea mea!” este format din 342 studenți (ISCED 5-7) din universitățile din regiunea SV Oltenia care, la data intrării în operațiunile FSE, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 1. a) au domiciliul/reședința în regiunea de dezvoltare SV Oltenia;
 2. b) sunt înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale);
 3. c) sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
 4. d) intenționează să înființeze o afacere în regiunea SV Oltenia.

Activitățile proiectului

 •  Activitatea A.1 – Managementul proiectului
 •  Subactivitatea A 1.1 Managementul proiectului
 •  Subactivitatea A 1.2 Protecția datelor cu caracter personal ale membrilor grupului țintă
 •  Activitatea A.2 Etapa I – Organizarea și derularea programelor de formare
 •  Subactivitatea A 2.1 Campanie de informare
 •  Subactivitatea A 2.2 Selecția și recrutarea grupului țintă
 •  Subactivitatea A 2.3 Formare antreprenorială:
 • - 17 grupe de curs Competențe antreprenoriale organizate în cadrul proiectului, compuse din 20-22 persoane/grupa;
 • - cursurile, cu o durata de 80 ore/curs, se vor desfașura online pe platforma Zoom;
 • - cursanții vor primi o subvenție în cuantum de 5 lei/ora curs, condiționată de susținerea examenului final și de o prezență la curs de minim 90%.
 •  Activitatea A.2 Etapa I – Organizarea și derularea programelor de formare
 •  Subactivitatea A 2.4 Depunere și selecție planuri de afaceri:
 • - depunerea planurilor de afaceri se va realiza exclusiv online;
 • - competiția de planuri de afaceri va fi organizată în 4 apeluri cu același calendar de desfășurare și aceleași criterii de eligibilitate și punctaj:

1. Apelul 1 – subventie tip 1 - Ajutor de minimis de 100.000 de euro – pentru planuri de afaceri care vizeaza minim 5 locuri de munca create – vor fi acordate 6 subventii de tip 1

2. Apelul 2 – subventie tip 2 - Ajutor de minimis de 80.000 de euro – pentru planuri de afaceri care vizeaza minim 4 locuri de munca create - vor fi acordate 3 subventii de tip 2

3. Apelul 3 – subventie tip 3 - Ajutor de minimis de 60.000 de euro – pentru planuri de afaceri care vizeaza minim 3 locuri de munca create - vor fi acordate 4 subventii de tip 3

4. Apelul 4 – subventie tip 3 - Ajutor de minimis de 40.000 de euro – pentru planuri de afaceri care vizeaza minim 2 locuri de munca create - vor fi acordate 2 subventii de tip 4

 •  Activitatea A.2 Etapa I – Organizarea și derularea programelor de formare
 •  Subactivitatea A 2.7 Înființare întreprinderi
 •  Subactivitatea A 2.8 Monitorizarea activităților cu grupul țintă
 •  Activitatea A.3 Etapa II – Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor
 •  Subactivitatea A 3.1 Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
 •  Subactivitatea A 3.2 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
 •  Activitatea A.4 Etapa III – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri 
 •  Activitatea A.5 – Activitate transversală aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară

Rezultatele principale ale proiectului sunt:

 •  342 de studenți din Regiunea Sud-Vest Oltenia vor fi informați și selectați în grupul țintă și vor participa la programul de formare Competențe antreprenoriale;
 •  15 planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare în urma participării la o competiție de planuri de afaceri;
 •  15 studenți ale căror planuri de afaceri au fost selectate vor participa la câte un stagiu de practică de 40 de ore organizat în cadrul unei întreprinderi existente;
 •  vor fi create cel puțin 58 de noi locuri de muncă prin planurile de afaceri selectate pentru finanțare;
 •  sprijinirea beneficiarilor ajutoarelor de minimis pentru implementarea celor 15 planuri de afaceri selectate pentru finanțare.

 

SC INTRATEST SA

telefon: 021.555.38.03

e-mail: vreauafacereamea@gmail.com 

 

Curs programat pentru

Momentan nu sunt programari pentru acest curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.555.38.03; 0725.33.88.02

EMAIL: office[at]intratest.ro

 

tuv9001