Anunt finalizare proiect

 

 

INTRATEST S.A.în parteneriat cu ASOCIATIA JUNIOR CHAMBER-JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE OLTENIA  si FORMARE MANAGERIALA IN TURISM - F.M.T. S.R.L. anunță finalizarea implementării proiectului:

 

„Antreprenor la start!” - POCU/829/6/13/141023

 

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13, Denumire Apel Innotech Student, Cod Apel POCU/829/6/13.

 

Obiectivul general al proiectului „Antreprenor la start!” - POCU/829/6/13/141023” a constat în sprijinirea, pe parcursul a 24 de luni, a dezvoltarii de activitati independente de catre viitorii absolventi de invatamant tertiar inmatriculati in Universitatile din Regiunile Sud-Vest si Centru, in vederea promovarii unor locuri de munca durabile si a unui mediu economic regional centrat pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Cresterea nivelului de cunostinte si a gradului de constientizare cu privire la beneficiile dezvoltarii de competente si abilitati in domeniul antreprenoriatului, a ocuparii pe cont propriu si a demararii de activitati independente, la nivelul Regiunilor Sud Vest si Centru. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 350 de studenti/ doctoranzi inscrisi la universitati din Regiunile Sud Vest si Centru si sprijinirea a 26 dintre acestia in infiintarea si dezvoltarea sustenabila de noi IMM-uri in Regiunile Sud Vest si Centru in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Cresterea gradului de ocupare in Regiunile Sud Vest si Centru prin finantarea si sprijinirea directa a 26 de IMM- uri in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, care vor asigura cel putin 65 de locuri de munca.

Principalele activități derulate și rezultatele atinse în cadrul proiectului au fost:

  • Organizarea unei campanii de promovare a programului de susținere a antreprenoriatului și informarea potențialilor participanți în cadrul căreia s- au derulat 7 evenimente de informare ce au avut ca scop creșterea interesului studenților pentru domeniul antreprenorial și creșterea inventivității participanților, promovând totodată parteneriatul și lucrul în echipă.

 

  • 364 persoane participante în cadrul programului de formare antreprenorială autorizat, ce a avut ca obiectiv dezvoltarea competențelor antreprenoriale și eliberarea certificatelor de absolvire a cursului de Competențe antreprenoriale pentru toți participanții care au finalizat formarea.

 

  • Organizarea unui concurs de planuri de afaceri, evaluarea planurilor depuse prin intermediul unei platforme informatice de depunere și evaluare realizată prin intermediul proiectului și selectarea celor mai bune 26 idei de afaceri din concurs pentru a obține finanțarea.

 

  • Organizarea stagiilor de practică și derularea de activități pentru cei 26 de studenți câștigători ai concursului de planuri de afaceri, activități desfășurate în cadrul unor entități juridice a căror activitate economică a făcut parte din aceeași grupă CAEN cu domeniul de activitate al viitoarelor start-up-uri.

 

  • Furnizarea de servicii personalizate de mentorat și consultanță pentru persoanele selectate în vederea demarării implementării planurilor de afaceri cu scopul îmbunătățirii  performanțelor  antreprenoriale  ale  inițiatorului afacerii și ale afacerii în sine, 26 de rapoarte de practica elaborate de mentorii desemnati de companii/organizatii.

 

  • Înființarea celor 26 de întreprinderi, eliberarea certificatului de înregistrare de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și semnarea a 25 de contracte de subvenție.

 

  • Acordarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate pentru cei 25 de studenți, în valoare totală de 5.933.287,50 / start-up, sumă acordată în două tranșe respectiv Tranșa 1 (75% din valoarea totală a finanțării) și Tranșa 2 (25% din valoarea totală a finanțării). Tranșa 2 a fost condiționată de îndeplinirea de către beneficiarul ajutorului de minimis a înființării numărului minim de locuri de muncă și prezentarea dovezilor că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri.

 

  • Monitorizarea funcționarii și dezvoltării afacerilor finanțate, activitate ce a avut ca scop susținerea antreprenorilor în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru respectarea condițiilor de eligibilitate.

 

Proiectul „Antreprenor la start!” - POCU/829/6/13/141023 s-a derulat pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 30.12.2021 – 29.12.2023. Valoarea totală a proiectului a fost de 9.320.140,98 lei, din care 7.821.591,11 lei a reprezentat cofinanțarea Uniunii Europene, 1.380.280,76 lei a reprezentat cofinanțare națională și 118.269,11 lei a reprezentat cofinanțare proprie a partenerilor.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Curs programat pentru

Momentan nu sunt programari pentru acest curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.555.38.03; 0725.33.88.02

EMAIL: office[at]intratest.ro

 

tuv9001