Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 “Locuri de munca pentru toti”
Prioritatea de Investiții (PI) 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate in căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
Titlul proiectului: „Sunt OKupat - masuri personalizate si integrate pentru cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, a persoanelor din mediul rural si a cetatenilor romani apartinand minoritatii roma de pe teritoriul ITI Delta Dunarii”
Contract POCU/410/3/14/125759
Cod proiect: 125759
Beneficiar: S.C. INTRATEST S.A.

 

 1. Obiectivele proiectului:

 

 • Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea nivelului de competente si cresterea sanselor de ocupare pentru un numar de 210 someri si persoane inactive [cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie], persoane de etnie roma si persoane din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta), prin masuri personalizate si integrate de stimulare a ocuparii si programe de formare profesionala a adultilor.

Cele 210 persoane din grupul tinta vor avea domiciliul/resedinta pe teritoriul ITI Delta Dunarii, respectiv urmatoarele localitati: municipiul Tulcea, orasele Babadag, Isaccea, Macin si Sulina, precum si 33 de comune:

 • in judetul Tulcea: Baia, Bestepe, C.A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Chilia Veche, Crisan, Frecatei, Greci, Grindu, I.C. Bratianu, Jijila, Jurilovca, Luncavita, Mihail Kogalniceanu, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Murighiol, Niculitel, Nufaru, Pardina, Sarichioi, Sfantu Gheorghe, Slava Cercheza, Smardan, Somova, Vacareni, Valea Nucarilor
 • in judetul Constanta: Corbu, Istria, Mihai Viteazu, Sacele

 

Grupul tinta vizat de proiect este format din 210 persoane cu domiciliul/resedinta pe teritoriul ITI Delta Dunarii, in oricare dintre urmatoarele localitati: municipiul Tulcea, orasele Babadag, Isaccea, Macin si Sulina, precum si 33 de comune:

 • in judetul Tulcea: Baia, Bestepe, C.A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Chilia Veche, Crisan, Frecatei, Greci, Grindu, I.C. Bratianu, Jijila, Jurilovca, Luncavita, Mihail Kogalniceanu, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Murighiol, Niculitel, Nufaru, Pardina, Sarichioi, Sfantu Gheorghe, Slava Cercheza, Smardan, Somova, Vacareni, Valea Nucarilor
 • in judetul Constanta: Corbu, Istria, Mihai Viteazu, Sacele

Cele 210 persoane sunt impartite pe urmatoarele categorii:

- 105 someri si persoane inactive din care

- 63 de someri de lunga durata si/sau persoane cu studii primare (ISCED 1) si gimnaziale (ISCED 2),

- 42 de lucratori varstnici (55-64 ani)],

- 42 de persoane de etnie roma

- 63 persoane din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta).

 

 2. Criterii de recrutarea grupului tinta

 

Procesul de recrutare va urmari in permanenta respectarea urmatoarele criterii:

 • Candidatul isi exprima dorinta de includere in grupul tinta prin completarea Declaratiei de apartenenta la grupul tinta (Anexa 2- Declaratie apartenenta la grupul tinta).
 • Candidatul este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale furnizate prin completarea Declaratiei de consimtamant (Anexa 3– Declaratie de consimtamant privind prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal).
 • Candidatul nu trebuie sa mai beneficieze de nicio alta finantare europeana pentru activitati similare prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 si nu trebuie sa mai fi participat la aceleasi activitati in niciun alt proiect cofinantat din Fondul Social European - prin completarea Declaratiei privind evitarea dublei finantari (Anexa 4 – Declaratie privind evitarea dublei finantari).
 • Candidatul trebuie sa demonstreze un statut compatibil cu cerintele proiectului prin completarea Formularului de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014 – 2020 (Anexa 8 - Formular de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014 – 2020)
 • Candidatul prezinta un dosar complet de apartenenta la grupul tinta.

 

3. Criterii de selectia grupului tinta

 

In procesul de selectie vor sta la baza urmatoarele criterii:

 • se va tine cont de ordinea inscrierii;
 • se va tine cont de categoria persoanei ce urmeaza sa intre in grupul tinta (persoana inactiva, somer, somer de lunga durata, persoana de etnie roma, persoana din mediul rural), in vederea respectarii structurii grupului tinta din proiect;
 • dosarul de inscriere este complet, contine toate documentele in forma solicitata.

 

4. Beneficiile proiectului

 

In urma participarii la activitatile proiectului membrii grupului tinta vor avea urmatoarele beneficii gratuite:

 1. a) dezvoltarea capacitatii de administrare a carierei profesionale. Ca urmare a participarii la activitati de orientare/consiliere 210 someri si persoane inactive, persoane de etnie roma si persoane din mediul rural (in special persoanele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta) de pe teritoriul ITI Delta Dunarii vor dobandi cunostinte si deprinderi necesare pentru a-si gestiona propria cariera profesionala si a se integra durabil pe piata muncii. La finalul proiectului fiecare dintre ei va avea atat rezultate palpabile constand in proiectul profesional si planul de actiune pentru realizarea lui, un portofoliu continand CV-ul si scrisoarea de prezentare cat si deprinderile necesare cautarii unui loc de munca.
 2. b) dobandirea unor competente si calificari relevante pentru piata muncii. Participantii la programe de formare profesionala vor dobandi fie competentele specifice unor calificari de nivel 1, 2 si 3 necesare inclusiv pentru a-si creste sansele de ocupare ca persoana care desfasoara o activitate independenta.

Vor fi organizate 8 de grupe de formare pentru cei 210 membri ai GT, dupa cum urmeaza:

- curs competente lb. engleza nivel 1 - 2 grupe a cate 21 de persoane

- curs agent de securitate nivel 2 - 2 grupe a cate 28 de persoane

- curs lucrator comercial nivel 2 - 2 grupe a cate 28 de persoane

- curs ospatar nivel 3 - 1 grupa de 28 de persoane

- curs bucatar nivel 3 - 1 grupa de 28 de persoane

Cursantii care participa la programele de formare vor beneficia de subventii in cuantum de 4 lei/ora, cu respectarea conditiilor de acordare impuse de ghidul apelului. Subventia lunara va fi calculata pentru fiecare cursant in parte in functie de durata efectiva de participare a acestuia la programul de formare si nu de durata maxima reglementata prin acte normative. Acordarea subventiilor pentru participantii la programe de formare se acorda la finalul cursului si este conditionata de participarea la intregul program de formare profesionala, inclusiv la examenul final de evaluare.

 1. c) manifestarea unui comportament activ de cautare a unui loc de munca. Participantii la activitati de mediere a muncii vor dobandi deprinderi de identificare a potentialilor angajatori, de contactare a acestora pentru stabilirea unor interviuri si de trimitere de CV-uri. Experienta dobandita in timpul proiectului si interactiunea cu ceilalti membrii ai grupului si cu angajatorii vor facilita intelegerea faptului ca sansele de ocupare a unui loc de munca cresc odata cu implicarea in activitati de cautare a acestuia. Acest fapt va determina pe termen lung o mai mare proactivitate pe piata muncii.

 

Manager proiect

Butcaru Monica

Email: monica.butcaru@intratest.ro

 

Anunț lansare proiect 

 


foto1.jpg

Anunt comunicare închidere proiect 

 


foto2.jpg

Afiș proiect


foto3_sunt_okupat.jpg

Descarcă pdf

suntokupat.png

Descarcă pdf

okupatafis2.png 

Descarcă pdf

okupatafis3.png 

 

Cursuri viitoare

Inscrie-te la un curs

Intratest Bucuresti

TEL: 021.555.38.03; 0725.33.88.02

EMAIL: office[at]intratest.ro

 

tuv9001 

 

Newsletter